Our Experts:

Olga Deutsch

Olga Deutsch

Über uns

All Articles

מה עשינו להפסקת מימון הטרור

החשודים המרכזיים ברצח בתו של שנרב הגדירו את עצמם והוגדרו על ידי המערב כ"פעילי זכויות אדם". כולם הועסקו בארגונים הטוענים לקידום זכויות אדם ולסיוע הומניטרי, הנתמכים כספית על ידי האיחוד האירופי, גרמניה, צרפת, הולנד, איטליה וספרד.

Bundestag

'בצלם' ו'שוברים שתיקה' - לא הסכנה האמיתית

למרות תשומת הלב הרבה שלה הם זוכים, שני הארגונים הישראלים אינם המזיקים ביותר, אלא ארגוני זכויות אדם שנתמכים בידי גרמניה ומקדמים בפועל אלימות וטרור. ביקור נשיא גרמניה בישראל היה עוד הזדמנות שהוחמצה להפנות את השיח לנושאים החשובים באמת

All articles by Olga Deutsch